خانه

فیلم و هنر - ستاره سینما

جوانان امروز

اطلاعات هفتگی

سپید و سیاه - دختران و پسران

Burda Style

زن روز - اطلاعات بانوان

بافتنی - قلاب بافی

نگین - آینده

تهران مصور - خواندیها

مجلات خیاطی - Donna Moderna

توفیق - تماشا - فردوسی

هنر در خانه - کیک پزی - بونسای

امید ایران - آسیای جوان